سرور مجازی سفارشی دیتاسنتر جنوب

شروع از
725,000 تومان
ماهانه

سفارشی دیتاسنتر صفر و یک (پهنای باندی)

شروع از
675,000 تومان
ماهانه

سرور مجازی ابری

شروع از
290,000 تومان
ماهانه

دیتاسنتر صفر و یک

شروع از
290,000 تومان
ماهانه

پلن 2 تهران

شروع از
670,000 تومان
ماهانه
حجم اولیه 1 ترابایت

پلن 3 تهران

شروع از
990,000 تومان
ماهانه
حجم اولیه 2 ترابایت

پلن 4 تهران

شروع از
1,790,000 تومان
ماهانه
حجم اولیه 4 ترابایت