سرور مجازی ایران با هارد NVME

VPS N1
 • 2 پردازنده
 • 4 GB رم
 • 30 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS N2
 • 4 پردازنده
 • 6 GB رم
 • 60 GB فضا
 • نامحدود ترافیک
VPS N3
 • 6 پردازنده
 • 8 GB رم
 • 90 GB فضا
 • نامحدود ترافیک