نمایندگی هاست لینوکس آلمان (سی پنل)

سرعت ,کیفیت,امنیت

R-NVME-5G 0 موجود است

5 گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 5 عدد

R-NVME-10G 0 موجود است

10 گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 10 عدد

R-NVME-15G 0 موجود است

15 گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 15 عدد

R-NVME-20G 0 موجود است

20 گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 20 عدد

R-NVME-40G 0 موجود است

40 گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 35 عدد

R-NVME-60G 0 موجود است

60 گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 50 عدد

R-NVME-80G 0 موجود است

80گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 60 عدد

R-NVME-100G 0 موجود است

100گیگابایت فضا
کنترل پنل cpanel
هارد پرسرعت SSD Nvme
پشتیبانی 24 ساعته
ترافیک ماهیانه نامحدود
تعداد سایت قابل میزبانی 70 عدد